Write a letter to the editor, saying whether you agree or disagree with the writer of this letter (120-180 words) : Today's teenagers have far too much freedomand don't get any discipline from their parents. They're always out late at nigh, standing on street corners. I think that parents should be much stricter with their children. I'm sure that many other readers will agree with me.
Yours faithfully,
Mr H, Blackwell

1

Odpowiedzi

2010-03-24T13:49:55+01:00
Ite liście do redakcji, mówiąc, czy zgadzają się lub nie zgadza z pisarz tego listu (120-180 słów): Dzisiejsze nastolatki mają zbyt wiele freedomand nie dostajesz żadnej dyscypliny od swoich rodziców. Oni zawsze się późno w noc, stojąc na rogach ulic. Myślę, że rodzice powinni być o wiele bardziej rygorystyczne z dziećmi. Jestem pewien, że wielu innych czytelników zgodzi się ze mną.
Z poważaniem,
O Panie, Blackwell


Pozdrawiam ;))