Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-24T21:07:02+01:00
Instalacje elektryczne - co warto wiedzieć
Prąd elektryczny jest jednym z najbardziej przyjaznych i najbezpieczniejszych nośników energii. Jednak by w pełni korzystać z zalet energii elektrycznej i zasilanych nią urządzeń w sposób całkowicie bezpieczny, domowa instalacja elektryczna powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prawidłowy projekt oraz dobór odpowiednich urządzeń i elementów domowej instalacji elektrycznej gwarantuje bezpieczeństwo i sprawne działanie wszystkich przyłączonych sprzętów zasilanych prądem.


1. Na co zwrócić uwagę przed zakupem sprzętu?

Przed kupieniem nowego urządzenia zasilanego prądem elektrycznym należy zawsze sprawdzić, czy nasza domowa instalacja elektryczna jest przystosowana do jego podłączenia i czy podczas użytkowania nie nastąpi:

przeciążenie instalacji,
zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników,
uszkodzenie zainstalowanego urządzenia.


2. Co zrobić jeśli urządzenie działa nieprawidłowo?

Jeżeli nie przyłączamy dodatkowych urządzeń, a obserwujemy objawy nieprawidłowej pracy instalacji elektrycznej, takie jak:

częste awarie (wybijanie bezpieczników, upalone końcówki przewodów aluminiowych itp.),
zanikanie napięcia w niektórych punktach instalacji
migotanie światła
awarie i uszkodzenia przyłączonych urządzeń elektrycznych (samoczynne wyłączanie się urządzeń, częste przepalanie bezpieczników),

należy ustalić przyczynę nieprawidłowości, niezwłocznie przeprowadzić częściową modernizację instalacji lub dokonać wymiany instalacji. Czynności te należy powierzyć elektrykowi z odpowiednimi uprawnieniami.

Stosownym momentem do przeprowadzenia modernizacji lub wymiany instalacji jest np. planowany remont mieszkania, budynku lub jego części. Po podjęciu decyzji o przebudowie instalacji, wykonanie projektu modernizacji lub wymiany instalacji powierzamy osobie posiadającej uprawnienia do projektowania instalacji elektrycznych. Wykonawstwo instalacji również musi być realizowane pod dozorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia. Powierzanie prac osobom nieuprawnionym może mieć poważne następstwa - awarie instalacji lub urządzeń oraz zagrożenie zdrowia lub życia użytkowników.


3. Jakie są najważniejsze zasady bezpiecznego użytkowania instalacji elektrycznej?

Aby całkowicie bezpiecznie korzystać z urządzeń zasilanych energią elektryczną przy projektowaniu, budowie oraz eksploatacji domowej instalacji elektrycznej należy przestrzegać kilku założeń:

Instalacje elektryczne powinny być wykonane z zastosowaniem przewodów miedzianych z osobnym przewodem ochronnym (obecnie nie stosuje się już przewodów aluminiowych).

Przekroje i obciążalności prądowe przewodów powinny być tak dobrane, aby odpowiadały nie tylko obecnym wymaganiom, ale również uwzględniały zwiększoną obciążalność w perspektywie kilkunastu lat.

Projekt instalacji elektrycznej winien uwzględniać wydzielenie odpowiedniej liczby obwodów trójfazowych przeznaczonych do zasilania urządzeń o dużym poborze energii: kuchnie elektryczne, przepływowe podgrzewacze wody, piece akumulacyjne oraz obwodów jednofazowych do zasilania: pralki, zmywarki do naczyń - nawet wówczas, gdy w trakcie wykonywania instalacji nie przewiduje się zainstalowania tych wszystkich odbiorników. W mieszkaniu o powierzchni do 45 m2 powinniśmy zatem zaplanować wykonanie 2-3 obwodów, w mieszkaniu o powierzchni od 75 do 100 m2 5-7 obwodów.

W zależności od powierzchni w każdym pomieszczeniu powinno się montować odpowiednią liczbę gniazd wtykowych (3-5 w pokojach oraz 7-9 w kuchni).

W obwodach gniazd wtykowych zasilających pomieszczenia o zwiększonym zagrożeniu porażeniowym (łazienka, kuchnia, garaż itp.) jako zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym powinno się stosować zabudowę wyłączników.

Aby zabezpieczyć się przed awariami wywołanymi przepięciami w instalacjach elektrycznych, konieczne jest zabudowanie wielostopniowych urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej, które niezawodnie i skutecznie zabezpieczą cenny sprzęt komputerowy, RTV oraz urządzenia AGD.
8 3 8