A.Iloczyn liczb -2(2/3ułamek) i -12.
b.połowa ilorazu liczb -960 i -10.
c.iloczyn sumy liczb -15(1/2) i -(1/2).
oraz ich roznice.
d.(-4 3/4) * (-9,4 +2 2/5).
e.odwrotnosc liczby (-1 1/3) : (-28).
f.(-7)*1 4/5 - (- 48,6).
g.liczba przeciwna do iloczynu liczb -27 i 3.
h.36:(-3)*(-7-5).
i.podwojna suma liczb 16 1/6 i -4 2/3.
j. iloczyn liczb -7 i -3 zmniejszony o 10
BARDZO PROSZE O OBLICZENIA .:)

1

Odpowiedzi

2010-03-24T08:50:47+01:00
A. -2*2/3*-12=16
B. (-960):(-10)=96 96:2=48
C.(-15 1/2)+(-1/2)=-16 (-15 1/2)-(-1/2)=-15 (-16)*(-15)=240
D.(-4 3/4) * (-9,4 +2 2/5)= (-4,75)*7=33,25
E.odwrotnosc liczby (-1 1/3) : (-28)=
f.(-7)*1 4/5 - (- 48,6)=-12,6-(-48,6)=36
g.liczba przeciwna do iloczynu liczb -27 i 3=-81 liczba przeciwna=81
h.36:(-3)*(-7-5)=-12*-12=144
i.podwojna suma liczb 16 1/6 i -4 2/3 podwojona suma=23
j. iloczyn liczb -7 i -3 zmniejszony o 10
iloczyn- -7*(-3)=21 21-10=11
3 3 3