Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T13:57:43+01:00
Zadanie 1
cały - V₂ = (2h)*Pp₂/3
jedna szklanka - V₁ = h*Pp₁/3

1 szklanka - Pp₁ = πr²
cały - Pp₂ = πR²

z tw. Talesa:
R/2h = r/h
R = 2R

Pp₂ = πR² = π*4r² = 4*πr² = 4Pp₁
V₂ = (2h)*Pp₂/3 = (2h)*4Pp₁/3 = 8 *h*Pp₁/3 = 8V₁

zadanie 2
a)
V = Pp*h/3
h = a (kąt prosty w dwóch sąsiednich ścianach bocznych i postawie, wysokość to jedna z krawędzi ostrosłupa)
Pp = (a/2)²/2 = a²/8
V = a²/8 * a / 3 = a²/24

b)
mamy trójkąt prostokątny:
przeciwprostokątna - h = a
przyprostokątne - wysokość trójkąta równoramiennego opadająca na podstawę (b) o ramieniu (c) i wysokość podstawy różna od boku podstawy (d) - pomiędzy nimi α

d - połowa przekątnej kwadratu o krawędzi a/2
d = (a/2)√2/2 = a√2/4

z tw. Pitagorasa:
c² = a² + (a/2)²
c² = d² + b²

b² = a² + (a/2)² - d² = a² + a²/4 - 2a²/16 = 9a²/8
b = a√(9/8) = a3√2/4

cosα = d/b = (a√2/4)/(a3√2/4) = 1/3

zadanie 3
a)
|Ω| = 49536 - liczba wypadków
|A| = 5028 - liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym

P(A) = 5028/49536 ≈ 0,1

b)
|Ω| = 5028 - liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym
|B| = 1895 - liczba wypadków śmiertelnych spowodowanych przez najechanie na pieszego

P(B) = 1895/5028 ≈ 0,38

c)
niestety polecenie trochę niejasne, ale chodzi chyba o to (prawdopodobieństwo, że wypadek w którym bierzemy udział jest spowodowany zdarzeniem pojazdów i jest śmiertelny):
|Ω| = 49536 - liczba wypadków
|C| = 813 + 697 + 284 = 1794 - liczba wypadów śmiertelnych spowodowanych zderzeniem się pojazdów

P(C) = 1794/49536 ≈ 0,04
jak masz pytania to pisz na pw

2010-03-25T15:08:00+01:00
Zad1
V=1/3 Pp*H
V1=1/3πr²h

V2=1/3*π(2r)²*2h
V2=1/3*π4r²*2h
V2=8(1/3*πr²*h)=8V1
8 szklanek w całym


2
jest to ostrosłup

krawędz boczna dłuższa d
d²=a²+(1/2a)²
d²=5/4 a²
d=a√5/2
krótsza to a√2/2
wysokośc podstawy h

h²+(a/4√2)²=(a√5/2)²
h²=5/4a²-1/8a²
h²=9/8a²
h=3a/2√2
h=3a√2/4

1/2*a*a√2/4=1/2*3a√2/4*h
a²√2/4=3a√2/4*h /*4
a²√2=3a√2h
h=a²√2/3a√2
h=a²/3a
h=a/3 wysokośc bryły

V=1/3Pp*h
Pp=1/2*a/2√2*3a√2/4
Pp=3a²/8

V=1/3*3a²/8*a/3
V=a³/24

cosα=1/3
sinα=a/3:a√2/4
sinα=4/3√2
sinα=2√2/3
sin²α+cos²α=1
cosα=√1-8/9
cosα=√1/9
cosα=1/3

3
N=49 536
n=5028
P(A)=ok.0,1

N=5028
n=1895
P(A)=ok.0,4

c)?