PPPPPPPIIIIIIIIIIIIIIIIIIILLLLLLLNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!W czasie wycieczki rowerowej Janek dostrzegł pasące się w oddali sarny. Zatrzymali się, aby je poobserwować. Zwierzęta znajdowały się na polance w kształcie trapezu prostokątnego o podstawach długości 45m i 20m oraz długości 20m i 32m.

zad 1
Ile metrów siatki byłoby potrzebne na ogrodzenie tej polany.?

zad 2
Jaka jest powierzchnia polany, na której pasą się sarny.?
Odpowiedź podaj w arach.

zad 3
Nieopodal polany dostrzegli prostopadłościenny karmnik o wymiarach
20cm na 30cm na 40cm wypełniony do ¼ wysokości ziaren. Oszacuj objętość ziarna znajdującego się w karmniku. Odpowiedź wyraź w decymetrach sześciennych.

Bardzo prosze o pomoc..

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T20:15:05+01:00
Zad 1
obwód trapezu 45+20+20+32=117m

zad 3
zakładam ze 40cm to wysokość
1/4 wysokosci to 10cm.

Liczymy wiec objetosc
20*30*10=6000cm³

jeden dm³=1000cm³

zatem 6000cm³ to 6dm³