POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zad.1
Które z wymienionych właściwości dotyczą cieczy?:
a)mają własny,określony kształt
b)dają się przelewać
c)są ściśliwe
d)tworzą samorzutnie swoją górną powierzchnię
e)są bardzo dobrymi przewodnikami ciepła
Zad.2
Podaj przykład:
a) rozprężania się gazu,
b) sprężania się gazu.
Zad.3
Które z wymienionych substancji są przewodnikami ciepła, a które-izolatorami ciepła?: drewno,...

1

Odpowiedzi

2015-12-26T23:17:15+01:00
Zad.1]
cieczy dotyczy;
dają się przelewać
tworzą samorzutnie swoją górną powierzchnię
bardzo czysta woda to zły przewodnik, ale wiele roztworów cieczy dobrze przewodzi ciepło i prąd, to tzw. elektrolity
zad.2]a]
-powietrze rozciągane w strzykawce
-silnik tłokowy
-turbina cieplna
-przebicie balonu, dętki
b]
-kompresor samochodowy
-pompka rowerowa
-powietrze ściskane w strzykawce
zad.3]
przewodniki:metale, srebro, miedz, aluminium
izolatory;tworzywa sztuczne, parafina, drewno,szkło
1 5 1