Odpowiedzi

2010-03-23T23:35:15+01:00
- klimat
- srednia wilgotnosc podloza (optimum fizjologiczne nie pokrywa się tutaj akurat z optimum siedliskowym, ponieważ sosna najlepiej "czuje" się w warunkach o średniej wilgotności, ale rosnie zazwyczaj na suchych piaskach oraz na nieco zabagnionych glebach torfowiskowych z powodu konkurencji miedzygatunkowej)
- naslonecznienie
- zasolenie
- pH gleby
- zanieczyszczenie
- konkurencja pomiędzy drzewami w lesie