Prosze o rozwioązanie zadań:
1. Oblicz, ile razy jest większa masa cząsteczkowa gazu powodującego mętnienie wody wapiennej od masy cząsteczkowej związku chemicznego niezbędnego do życia?

2. Oblicz, wartość indeksów stechiometrycznych i napisz wzór związku chemicznego.
a) CO× - MASA CZĄSTECZKOWA TEGO ZWIĄZKU CHEMICZNEGO WYNOSI 28u.
Wzór sumaryczny związku chemicznego:.........................................
b) Na×PO₄ - Masa cząteczkowa tego zwiążkuy chemicznego wynosi 164u.
Wzór sumaryczny związku chemicznego : .....................................................Pilne!!! ;)

1

Odpowiedzi

2010-03-23T20:27:39+01:00
Mętnienie wody wapiennej - CO2
mCO2= 12u +2*16u= 44u
mH20= 2*1u+16u=18u

44u/18u= 2,(44)

COx
mC=12u
mO=16u
28-24=16
x=1 (jedynki nie piszemy)


m=164
mNa=23u
mP=31u Na3PO4
mO=16u


3*23+31+16*4=69+31+64=164