Odpowiedzi

2010-03-23T20:23:36+01:00
Tekst I WILLIAM SZEKSPIR,” ROMEO I JULIA” – prolog

CHÓR
Dwa równie stare i szlachetne rody
W Weronie, gdzie się rozgrywa ta sztuka,
Wskrzeszają zamęt przycichłej niezgody:
Znów w czas pokoju krew chodniki bruka ,
Gdy w sercu ojców nienawiść szaleje,
Dzieciom wiedzionym przez los ku zagładzie,
Miłość podsuwa daremną nadzieję-
Śmierć ich dopiero koniec waśniom kładzie.
Miłość skazana na śmierć przez nienawiść,
Której szał ciemny gubił dwie godziny,
Aż śmierć jedynie mogła je wybawić:
Taką historię widz przez dwie godziny
Oglądać będzie tu, na naszej scenie;
Może uroni łzę na zakończenie.

prolog- wstępna część utworu dramatycznego lub epickiego zaznajamiająca czytelnika , widza z okolicznościami poprzedzającymi zawiązanie akcji.

1. Werona to miejsce, w którym:
a. przebywał autor
b. urodził się Szekspir
c. rozgrywa się akcja
d. po raz pierwszy wystawiono Romea i Julię
2. Wybierz określenia najpełniej charakteryzujące rody Montekich i Capulettich
a. zarówno zwaśnione jak i mściwe
b. równie stare i szlachetne
c. zwaśnione
d. nienawistne
3. Określeniem bliskoznacznym do słowa prolog jest:
a. tekst dramatyczny
b. tekst epicki
c. część końcowa
d. część wstępna
4. Z prologu dowiadujemy się , że miłość Romea i Julii
a. zgubiła dwie rodziny
b. zakończy się dobrze
c. podsuwa daremną nadzieję
d. wiedzie ku zagładzie świata
5. Zakończenie wystąpienia Chóru zawiera
a. zapowiedź szczęścia kochanków
b. informację o miejscu wydarzeń
c. tylko informację o czasie trwania sztuki
d. próbę oddziaływania na uczucia widza


6. Które z podanych poniżej przysłów nie pasuje do miłości Romea i Julii?
A. Gdy miłość zaboli, tylko śmierć uleczy.
B. Kto do miłości skory nie zważa na rygle , zapory.
C. Jeśli tego miłujesz, kto cię nie miłuje, ty swą miłość tracisz, on z ciebie żartuje.
D. Nie ma miłości bez boleści.
7. Wskaż wyrazy przeciwstawne:
A. miłość – nienawiść,
B. miłość- uwielbienie,
C. miłość- śmierć
D. miłość- szacunek.
8. William Szekspir to:
A. angielski powieściopisarz,
B. tłumacz greckich tragedii,
C. dramatopisarz nieznanego pochodzenia,
D. najwybitniejszy dramaturg literatury światowej.
10. Miłości nie można:
A. zaskarbić,
B. zdobyć,
C. ułożyć,
D. pielęgnować.

TEKST II C. K. NORWID „W WERONIE”

Nad Kapulettich i Montekich domem
Spłukane deszczem, poruszone gromem,
Łagodne oko błękitu-

Patrzy na gruzy nieprzyjaznych grodów,
Na rozwalone bramy do ogrodów,
I gwiazdę zrzuca ze szczytu-

Cyprysy mówią, że to dla Julietty,
Że dla Romea, ta łza znad planety
Spada i groby przecieka;

A ludzie mówią, i mówią uczenie,
Że to nie łzy są, ale że kamienie
I – że nikt na nie nie czeka.

11. Tekst II to:
A. ballada,
B. rymowane opowiadanie,
C. utwór liryczny,
D. sonet.
12. C. K. Norwid zatytułował swój wiersz W Weronie ponieważ:
A. chciał zainteresować czytelnika egzotyką tego miasta,
B. w tym mieście żyli bohaterowie dramatu W. Szekspira,
C. było mu to potrzebne do rymu,
D. w tym mieście urodził się W. Szekspir.

13. Z ilu wersów składa się tekst II :
A. czterech,
B. dwunastu,
C. jednego,
D. trzynastu.
14. Wskaż informację, na podstawie której nie można wnioskować, że wiersz
C. K. Norwida nawiązuje do miłości Romea i Julii?
A. Dotyczy Werony,
B. Występują w nim nazwiska zwaśnionych rodów,
C. Julietta to inaczej Juliaa
D. Łzy to nie są kamienie.
15. Rzeczownik KOCHANKOWIE składa się z :
A . 11 liter, 9 głosek,
B. 11 liter , 11 głosek,
C. 11 liter 10 głosek,
D. 10 liter,10 głosek.
16.Nastrój wiersza C.K. Norwida określisz jako
A. radosny
B. pogodny
C. smutny, refleksyjny
D. podniosły, uroczysty
17. Utwór W Weronie z pewnością nie działa na:
A. wyobraźnię
B. pamięć
C. sumienie
D. poczucie humoru
18. Zaznacz grupę wyrazów pokrewnych:
A. dramat, dramaturgia, dramaturg,
B. dramat, teatr, spektakl teatralny,
C. sztuka teatralna, widowisko, spektakl,
D. dramat, sztuka teatralna, tragedia.
8 2 8