Przetłumacz zdania z języka angielskiego na język polski

Timo comes from the north of Finland in the Arctic Circle. Winter there is long, cold and dark and you need a car. It usually takes a long time to get to shool. Some students take two hours. Many students prefer to live at shool and only go home at the weekends. Timo is lucky. He lives near a small town with a shool. In summer he cycles to shool. It takes him twenty minutes. `It`s different in winter,` says Timo. `In winter I usually ski to shool. It only takes about fifteen minutes.Sometimes my father takes me on the snowmobile. We go very fast and it`s fun.`

plissssss w miere szybko bo to na jutro jest zadane

3

Odpowiedzi

2010-03-23T20:19:34+01:00
Timo pochodzi z północy Finlandii w koła podbiegunowego. Zima jest długa, zimno i ciemno i trzeba samochodem. To zwykle zajmuje dużo czasu, aby dostać się szkoła. Niektórzy studenci trwał dwie godziny. Wielu studentów wolą żyć w szkole i tylko wrócić do domu na weekendy. Timo jest szczęśliwy. Mieszka w pobliżu miasteczka z szkoły. W lecie roku cykle, aby szkoła. Potrzeba mu dwadzieścia minut. "It` s inne w zimie ", mówi Timo. "W zimie zwykle narty do szkoły. To trwa tylko około piętnastu minutach.Sometimes ojciec bierze mnie na skuterze. Idziemy bardzo szybko i it `s fun."
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T20:40:35+01:00
Timo pochodzi z północnej Finlandii z koła podbiegunowego. Zima jest długa, zimna i ciemna, potrzebny jest samochód. To zwykle zajmuje dużo czasu, aby dostać się do szkoły. Niektórym studentom zajmuje to 2 godziny. Wielu studentów woli żyć w szkole i tylko wracać do domu na weekendy. Timo jest szczęśliwy. Mieszka w pobliżu małego miasteczka ze szkołą. W lecie jeździ rowerem do szkoły. Zajmuje mu to 20 minut. W zimie jest inaczej- mówi Timo. "W zimie zwykle jeżdżę na nartach do szkoły. To trwa tylko około piętnastu minut.Czasami Mój tata zawozi mnie skuterem śnieżnym. My Jedziemy bardzo szybko i jest zabawnie"
2010-03-23T20:44:37+01:00
Timo pochodzi z północy Finlandii na kole podbiegunowym. Tamtejsza zima jest długa, zimna i ciemna i potrzebujesz samochodu. To zwykle zajmuje dużo czasu, by dostać się do szkoły. Niektórym studentom zajmuje to nawet dwie godziny. Wielu studentów woli mieszkać w szkole i wrócać do domu tylko na weekendy. Timo jest szczęściarzem. Mieszka w pobliżu miasteczka, w którym znajduje się szkoła. W lecie on jeździ do szkoły rowerem. Zabiera mu to dwadzieścia minut. "W zimie jest trudniej", mówi Timo. "W zimie ja zwykle jeżdżę na nartach do szkoły. To trwa tylko około pięćdziesięciu minut. Czasami ojciec zabiera mnie na skuterze. Idziemy bardzo szybko i to jest świetna zabawa:.
1 5 1