Dane są funkcje: y=1/2-4, XER; y=-2x-2,XER; y=-3x-3, XER; y=1/2x-4, XER; y=3x+3,XER; y=2x, XER
a)Oblicz miejsce zerowe
b)sporządz wykres
c) podaj przedziały, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie
d)oblicz wartość funkcji dla argumentu rownego -4i1/2
e)oblicz wartość argumentu dla którego wartość funkcji jest rowna -6
f)jaka to funkcja

Pilne błagam o szybką odpowiedz

1

Odpowiedzi

2009-10-28T21:57:35+01:00
A)y=½x-4 ½x-4=0 ½x=4 x=8 --> miejsce zerowe
y=-2x-2 -2x-2=o -2x=2 x=-1 --> miejsce zerowe
y=-3x-3 -3x-3=o -3x=3 x=-1 --> miejsce zerowe
y=3x+3 3x+3=0 3x=-3 x=-1 --> miejsce zerowe
y=2x 2x=0 x=0 --> miejsce zerowe

b)x -2 -1 0 1 2 dla y=½x -4
y -5 -4½ -4 -3½ -3


x -2 -1 0 1 2 dla y= -2x-2
y 2 0 -2 -4 -6


x -2 -1 0 1 2 dla y=-3x-3
y 3 0 -3 -6 -9

x -2 -1 0 1 2 dla y=3x+3
y -3 0 3 6 9


x -2 -1 0 1 2 dla y=2x wykresem będzie parabola
y -4 -2 0 2 4


c) y=½x-4 funkcja przyjmuje wartości dodatnie dla X∈(8, ∞)
y=-2x-2 funkcja przyjmuje wartości dodatnie dla x∈(-∞,-1)
y=-3x-3 funkcja przyjmuje wartości dodatnie dla x∈(-∞,-1)
y=3x+3 funkcja przyjmuje wartości dodatnie dla x∈(0, ∞)
y=2x funkcja przyjmuje wartości dodatnie dla x∈R