Odpowiedzi

2010-03-23T20:33:59+01:00
Próba akroleinowa przeprowadzana jest w celu wykrycia glicerolu,który odwadnia się do lotnego,nienasyconego aldehydu akrylowego, zwanego akroleiną. Związek ten posiada ostry drażniący zapach i jako aldehyd ma zdolność redukowania jonów srebra do srebra atomowego w alkalicznym środowisku. Występuje w przypalonym oleju np.podczas smażenia ryb, frytek.

6 3 6