Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T20:49:19+01:00
Demokracja szlachecka, forma ustroju państwa w feudalnej Polsce, ukształtowana w 2. połowie XV i 1. połowie XVI w. Doprowadziła do zwiększenia poddaństwa chłopów, rozwoju gospodarki folwarcznej i odsunięcia warstwy mieszczańskiej od władzy.

Pańszczyzna, renta odrobkowa, forma renty feudalnej, polegająca na przymusowej pracy chłopa na rzecz właściciela ziemskiego w zamian za nadział gruntu. Obowiązek odrabiania pańszczyzny wiązał się w Polsce z powstaniem gospodarki folwarcznej w XV w. Pańszczyzna była źródłem podaży bezpłatnej, praktycznie nie ograniczonej ilościowo siły roboczej.

Folwark, wielkie gospodarstwa rolne funkcjonujące między XV a XVIII w., nastawione na masową produkcję przeznaczoną na zbyt. Folwarki powstawały początkowo w pobliżu spławnych rzek bądź dużych aglomeracji miejskich, co dawało możliwości wywozu i sprzedaży płodów rolnych. Folwarki oparte były na obowiązku świadczenia pańszczyzny przez chłopów
7 4 7