Niech P oznacza zbiór wyrazów pięcioliterowych, A- Zbiór wyrazów, w którym wystepuje litera a, zaś T- Zbiór rozpoczynających się na literę t. Podaj kilka elementów zbioru:
a) P U( do dołu) A
b) P\A
C) (P U A) U(Ten znak teraz do dołu) T
d) P U (do dołu) A U( do dołu)T
E) T\ (P U A)
F) (T U(Do dołu)\P
Pomocy naprawde tego nie rozumiem (wiem to jest pewnie trywialne nie było mnie długo w szkole) a chce to naprawde zrozumiec

1

Odpowiedzi

2009-10-29T11:17:51+01:00
P={wojak, laska, miska, kubek, trupy}
A={laska, mam, tak, wojak, kasza}
T={trupy, tak, torba, twardy}
P∩A={laska, wojak}
P/A={miska, kubek, trudy}
(P∪A)∩T={wojak, laska, miska, kubek,trupy,mam, tak, kasza}∩T={trupy,tak}
P∩A∩T=Ф zbior pusty
T\(P∪A)={torba, twardy}
w ostatnim nie ma jednego zbioru podanego
6 2 6