Odpowiedzi

2010-03-23T20:30:23+01:00
Jesteśmy różni, ale równi, ponieważ każdy ma inne, odmienne cechy i zapotrzebowania oraz zainteresowania. Każdy człowiek nie zależnie od statusu finansowego i społecznego powinien być równie szanowany, podlegać temu samemu prawu i zasadom etycznym.