4. Zapisz w postaci cząsteczkowej jonowej i jonowej skróconej równanie reakcji zobojętniania, której produktem jest octan potasu.

5. Napisz wpostaci cząsteczkowej równania reakcji chemicznych.
a) reakcja kwasu octowego z sodem
b) reakcja tlenku glinu z kwasem mrówkowym

1

Odpowiedzi

2010-03-24T11:12:30+01:00
4.CH3COOH + KOH --> CH3COOK + H2O
octan potasu
CH3COO- + H+ + K+ + OH- --> CH3COO- + K+ + H2O
H+ + OH- --> H2O

5.
a) reakcja kwasu octowego z sodem
2CH3COOH + 2Na --> 2CH3COONa + H2
b) reakcja tlenku glinu z kwasem mrówkowym
Al2O3 + 6HCOOH --> 2(HCOO)3Al + 3H2O