Odpowiedzi

2010-03-23T21:04:07+01:00
Dyskryminacja :
- osób niepełnosprawnych (ponieważ osoby niepełnosprawne nie zawsze mają takie warunki jak osoby pełno sprawne co wyklucza ich z normalnej pracy lub szkoły)
- obcokrajowców a zwłaszcza innoskórych ( zwłaszcza w polce , np czarnoskórzy nie dostaną tak dobrej pracy jak polacy)
-Kierowanie do przyjmowanych do pracy kobiet zapytań o stan rodzinny, plany związane z macierzyństwem (jeżeli kobieta planuje mieć w bliskiej przyszłości dziecko to nie zostanie przyjęta do pracy)
-Kierowanie na szkolenia zawodowe, kursy, treningi, tylko młodych pracowników (dyskryminacja ze względu na wiek);
-Zwolnienie z pracy osoby homoseksualnej, gdy pracodawca dowiedział się o jej orientacji seksualnej (dyskryminacja ze względu na orientację seksualną);
.............................................
Te podstawy są niesłuszne ponieważ każdy powinien mieć równe prawa. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
*************************************************
Art. 256.
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 257.
Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowościowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
4 3 4