Odpowiedzi

2010-03-23T20:40:37+01:00
1) 36
---------- >0
x^2-36

36
--------------- > 0
(x - 6)(x + 6)

ponieważ 36 jest zawsze > 0 to (x - 6)(x + 6) musi być > 0
(x - 6)(x + 6) >0
x-6 >0 i x + 6 > 0 lub x - 6 <0 i x + 6 < 0
x > 6 lub x < - 6
2) 7
--------------- >0
x^2-14x+49
7
--------------- > 0
(x - 7)²
ponieważ 7 jest zawsze większe od 0 to (x - 7)² musi być > 0
(x - 7)² = (x- 7)(x - 7)
(x- 7)(x - 7) >0
x - 7 > 0 lub x - 7 < 0
x > 7 lub x < 7
2 5 2