Prosze mi to przetłumaczyć TYLKO ŻADEN TRANSLATOR!! Daje naj

We use the past progressive and the past simple in the same sentence when one action interruptedanother in the past. We use the Past Progressive for the longer action and the Past Simple for the shorter action. In this case we usually use while, when or as. As/While I was driving, I saw a cat in the street.
I was sleeping when the telephone rang.

We use as soon as with the past simple.
As soon as they left, we started cleaning up the house.

While the snake was hangingin the air, he cut it with a knife.
I was feeling dizzy and sick while I was drinking it.
As soon as I finished they all looked at me for a response.
The two actions were happening at the same time.
The two actions happened one after the other.
One action was in progress when the other happened.

Talk in small groups. Discuss the questions below.
Do you like trying unusual food?
Have you ever had a strange food experience?
Where were you? What happeded?
How did you feel before and after tasting the food?
What did the food taste like?

Wht do you think of the writer's experience?
Would you ever try snake blood?

What's your favourite dish? What's in it?
Would you ever eat the things shown in the pictures?
If you had to, in which order would you try them?

2

Odpowiedzi

2010-03-23T21:06:59+01:00
Korzystamy z przeszłości postępowych i past simple w tym samym zdaniu, gdy jedna akcja interruptedanother w przeszłości. Używamy Past Progressive dla już działania i Past Simple na krótsze działanie. W tym przypadku mamy zazwyczaj do użytkowania w czasie, kiedy i jak. W / Kiedy byłem jazdy, widziałem kota na ulicy. Spałem, gdy zadzwonił telefon.

Używamy tak szybko, jak z past simple. Gdy tylko wyszli, zaczęliśmy sprzątanie domu.

Chociaż wąż hangingin powietrza Potem podzielą go nożem. Miałem zawroty głowy i chorych, a ja pije go. Jak tylko skończyłem Wszyscy patrzyli na mnie odpowiedź. Dwie akcje, co działo się w tym samym czasie . dwa działania stało się jedna po drugiej. Jedna skarga została w toku, gdy inne miejsce.

Dyskusja w małych grupach. Porozmawiaj na poniższe pytania. Lubisz próbować niezwykłe żywności? Czy kiedykolwiek miałeś dziwne doświadczenia z żywnością? Gdzie byłeś? Co robiłeś? Jak się czułeś przed i po degustacji żywności? jedzenie jest jak?

Jakie są myśli pisarza doświadczenia? Czy kiedykolwiek próbował krwi węża?

Jakie jest Twoje ulubione danie? Co to oznacza? Czy kiedykolwiek jadłeś rzeczy widoczne na zdjęciach? Jeśli nie to, w jakiej kolejności będzie można wypróbować?
2010-03-23T21:08:49+01:00
Korzystamy z przeszłości postępowych i past simple w tym samym zdaniu, gdy jedna akcja interruptedanother w przeszłości. Używamy Past Progressive dla działania i Past Simple na krótsze działanie. W tym przypadku mamy zazwyczaj do czasiu, kiedy i jak. W / chociaz jechałam widziałam kota na ulicy.
spałem gdy zadzwonił telefon

Używamy tak często, jak z past simple.
Gdy tylko wyszli, zaczęliśmy sprzątanie domu.

Chociaż wąż hangingin powietrza Potem podzielą go nożem.
Miałem zawroty głowy .
Jak tylko skończyłem Wszyscy patrzyli na moja odpowiedz.
Dwa działania, co działo się w tym samym czasie.
Dwie skargi stało się jedna po drugiej.
Jedna skarga została w toku, gdy inne miejsce.

Dyskusja w małych grupach. Porozmawiaj na poniższe pytania.
Czy podoba Ci próbuje niezwykłe żywności?
Czy kiedykolwiek miałeś dziwne doświadczenia żywności?
Gdzie byłeś? Co happeded?
Jak się czułeś przed i po degustacji żywności?
Co jedzenie jest jak?

myślisz o doświadczenia pisarza?
Czy kiedykolwiek próbowałeś krwi węża?
Jakie jest twoje ulubione danie? Co to jest ?
Czy kiedykolwiek jadłeś rzeczy widoczne na zdjęciach?
Jeśli trzeba było, w jakiej kolejności będzie można wypróbować?