1.Oblicz jak najprostszym sposobem:
a) 105+(-7)+(-13)+12=
b) -16+67+(-10)+(-7)+66=
c) 2⅖+(-4,1)+7⅗+(-5,9)=
d) 4 ⁴₇+5,4+(-1⁴₇)+(-7,4)=
e) -0,75+6,3+(-1,1)+(-¼)+(-6,3)=

2.Odkryj regułę i dopisz trzy następne liczby :
a) 5,4,3,2,............ b) 1½,1 , ½ , 0..................
c) 7,5,3,1,............ d) 1,3 1, 0,7 0,4 .............

3.Uzupełnij:
a) 35=15+........=...... b) 3½-10=3½+.........=.........
-27-9=-27+.......=....... -6,25-9=-6.25+........=......

4. Zamień na dodawanie i oblicz:
a) -15-(-35)=-15+35=....
b) -4-(-2,1)=.......+........=........
c) -111-(-624)=.......+.......=......
d)4,4-(-5)=........+.......=..........
e) -6-(-9½)=........+........=.......


2

Odpowiedzi

2010-03-23T20:53:32+01:00
1.a) 105+(-7)+(-13)+12= 105-7-13+12 = 117-20 = 97
b) -16+67+(-10)+(-7)+66= -16+67-10-7+66 = 50+50 = 100
c) 2⅖+(-4,1)+7⅗+(-5,9)= 2⅖-4.1+7⅗-5.9 = 10-10 = 0
d) 4 ⁴₇+5,4+(-1⁴₇)+(-7,4)= 4 ⁴₇+5,4-1⁴₇-7.4 = 3-2 = 1
e) -0,75+6,3+(-1,1)+(-¼)+(-6,3)= -0,75+6,3-1,1-¼-6,3 = -1-1.1 = -2.1

2.a) 5,4,3,2,0,-1,-2 b) 1½,1 , ½ , 0, -½, -1, -1½
c) 7,5,3,1,-1,-3,-5 d) 1.3, 1, 0.7, 0.4, 0.1, -0.2, -0.5

3.a) 35=15+20=35 b) 3½-10=3½+(-10)=-13.5
-27-9=-27+(-63)=-36 -6,25-9=-6.25+(-9)=-15.25

4.a) -15-(-35)=-15+35= 20
b)-4-(-2,1)= -4+2.1=1.9
c) -111-(-624)= -111+ 624=513
d)4,4-(-5)= 4.4+5=9.4
e) -6-(-9½)=-6+9.5=3.5
146 4 146
2010-03-23T21:01:12+01:00
1.Oblicz jak najprostszym sposobem:
a) 105+(-7)+(-13)+12=98-13+20=85+12=97
b) -16+67+(-10)+(-7)+66=51-10-7+66=41-7+66=34+66=100
c) 2⅖+(-4,1)+7⅗+(-5,9)= 2⅖-4.1+7⅗-5.9 = 10-10 = 0
d) 4 ⁴₇+5,4+(-1⁴₇)+(-7,4)= 4 ⁴₇+5,4-1⁴₇-7.4 = 3-2 = 1
e) -0,75+6,3+(-1,1)+(-¼)+(-6,3)=-0,75-1,10-0,25=-1,85-0,25=-2,1


2.Odkryj regułę i dopisz trzy następne liczby :
a) 5,4,3,2,1,0,-1 b) 1½,1 , ½ , 0,-½,-1,-1½
c) 7,5,3,1,-1,-3,-5 d) 1,3 1, 0,7 0,4 0,1 0,2 0,5


3.Uzupełnij:
a) 15-35=15+=35=50 b) 3½-10=3½+10=13½
-27-9=-27+9=36 -6,25-9=-6.25+9=15,25


4. Zamień na dodawanie i oblicz:
a) -15-(-35)=-15+35=20
b) -4-(-2,1)=-4+2,1=-1,9
c) -111-(-624)=-111+624=513
d)4,4-(-5)=4,4+5=9,4
e) -6-(-9½)=-6+9½=3,5


67 2 67