Pomocy !
Jacek wybrał się w odwiedziny do Placka. Droga prowadziła częściowo pod górę, a częściowo w dół. Z góry Jacek jechał z prędkością 60 km/h, a pod górę wyjeżdżał z prędkością 50% mniejszą. Jak daleko mieszka Placek, jeżeli Jacek jechał do kolegi 5h, a z powrotem 4h?

1

Odpowiedzi

2010-03-23T20:48:34+01:00
60km z górki
30km pod górke

60*4+30*5=240+150=390km

Placek mieszka 390km od kolegi
3 3 3