Rozwiąż równania:
a).x+75=57
b).1 2/3(jeden i dwie trzecie)+y=2 3/4(dwa i trzy czwarte)
c).x-34=-35
d).3x=2x+1/7(jedna druga)
e).3-x=-2x
f).5y=13
g).1/7x(jedna siódma )=-2
h).-7b=7/8(siedem ósmych)
i).7x+7=35
j).2-x=5-2x
k).69-x=x+96
l).1/2x(jedna druga)+5=x+8
m).97=2x-5
n).43=7+9x
o).17=11-12x
p).3 2/3(trzy i dwie trzecie)=1/2x(jedna druga)-1/3(jedna trzecia)

2

Odpowiedzi

2010-03-23T20:52:10+01:00
A)x=18
b)y=1 i 1/12
c)x=-1
d)x=1/7 lub x=1/2
e)x=-3
f)y=2 i 3/5
g)x=-14
h)b=-1/8
i)x=4
j)x=3
k)x=-13 i 1/2
l)x=-6
m)x=51
n)43=7+9x
o)x=-5/12
p)x=8
2010-03-23T21:23:14+01:00
A).x+75=57
x=57-75
x=-18

b).1 2/3(jeden i dwie trzecie)+y=2 3/4(dwa i trzy czwarte)
1i2/3+y=2i3/4
y=11/4-5/2
y=11/4-10/4
y=1/4

c).x-34=-35
x=-35+34
x=-1

d).3x=2x+1/7(jedna druga)
3x-2x=1/7
x=1/7

e).3-x=-2x
2x-x=-3
x=-3

f).5y=13|:5
y=2i3/5

g).1/7x(jedna siódma )=-2
1/7x=-2|:1/7
x=-1/14

h).-7b=7/8(siedem ósmych)
-7b=7/8|:(-7)
b=-8

i).7x+7=35
7x=35-7
7x=28|:7
x=4

j).2-x=5-2x
2x-x=5-2
x=3

k).69-x=x+96
-x-x=96-69
-2x=27|:(-2)
x=-13i1/2

l).1/2x(jedna druga)+5=x+8
1/2x-x=8-5
-1/2x=3|:(-1/2)
x=-6

m).97=2x-5
-2x=-5-97
-2x=-102|:(-2)
x=51

n).43=7+9x
-9x=7-43
-9x=-36|:(-9)
x=4

o).17=11-12x
12x=11-17
12x=-6|:12
x=-1/2

p).3 2/3(trzy i dwie trzecie)=1/2x(jedna druga)-1/3(jedna trzecia)
3i2/3=1/2x-1/3
11/3=1/2x-1/3
-1/2x=-1/3-11/3
-1/2x=-12/3|:(-1/2)
x=24/3
x=8