Metalowy prostopadłościan o objętości 40 cm sześciennych , zawieszono na siłomierzu , który wskazał 4N . Jakie będą wskazania siłomierza po całkowitym zanurzeniu prostopadłościanu w wodzie ? Gęstość wody wynosi 1000 kg/m sześcienne , a wartość przyspieszenia ziemskiego 10N/kg.

1

Odpowiedzi

2010-03-24T06:04:04+01:00
Odp:
1[m3]=1000000[cm3];
x[m3]=40[cm3];
x=0,00004[m3];
Obliczamy siłę wyporu Fw;
Fw=qc*g*Vc;
Vc=V=0,00004[m3];
Fw=1000[kg/m3]*10[N/kg]*0,00004[m3]=0,4[N];
Wskazanie siłomierza w wodzie wynosi;
F=4[N]-0,4[N]=3,6[N].
13 4 13