Odpowiedzi

2010-03-23T22:17:25+01:00
Witaj
dane h1=30m, m=2kg, v=20m/s, g=10m/s2
szukane hmax=h1+h2, Ek na wys. 0,5 hmax
0,5mv2 = mgh2
h2 = v2/2g = 400m2/s2 //20m/s2 = 20m

hmax = h1+h2 = 30m + 20m = 50m
Kamień wzniesie sie na maksymalną wysokość hmax = 50m i jego Ec = Ep max =
Epmax = mg[h1+h2] = 2kg*10m/s2*50m = 1000 J

Na wysokości h=0,5 hmax = 25m połowa jego Ec = 1000 J będzie Ep = 500 J,
a druga połowa będzie Ek = 500 J ponieważ
Ek = mghmax - mg[0,5hmax] = 0,5mghmax = 0,5*2kg*10m/s2*50m = 500 J.

Semper in altum....................................pozdrawiam

PS. W razie wątpliwości - pytaj.