Odpowiedzi

2010-03-23T20:53:36+01:00
PRZECZENIA!!
Czasownik "BE" zaprzecza się poprzez dodanie NOT po czasowniku np:
He is NOT at home.(Nie ma go w domu)
I'm NOT a doctor. (Nie jestem lekarzem)

PYTANIA!!

Present Simple - czasownik to be lub to have jest głównym czasownikiem pytania np.:
- Have you got time? (Czy masz czas?)
- Is she at home? (Czy ona jest w domu?)
- Has he got a house? (Czy on ma dom?)
- Are they smart? (Czy oni są mądrzy?)
- Have I enough strength to finish this? (Czy mam wystarczająco dużo siły żeby to skończyć?)
- Am I tall? (Czy jestem wysoki?)
Past Simple - czasownik be [was lub were] jako główny czasownik pytania - czasownik have [had] jako główny czasownik pytania,
- Was he in New York last year? (Czy on był w Nowym Yorku w tamtym roku?)
- Were they at school yesterday? (Czy oni byli wczoraj w szkole?)
- Had he really a job when he was 16? (Czy naprawdę miał pracę kiedy miał 15 lat?)

TWIERDZENIA!!!

Podmiot (subject) + odpowiednia forma czasownika to be + czasownik w bezokoliczniku z to (infinitive with to) + reszta zdania, np.:
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T20:56:10+01:00
Wypisać, tak ? ;d

twierdzenie/przeczenie/pytanie

I am / I not / am I ?
You are / You aren't / Are you ?
He is / He isn't / Is he ?
She is / She isn't / Is she ?
It is / It isn't / Is it ?
We are / We aren't / Are we ?
You are / You aren't / Are you ?
They are / They aren't / Are they ?

---------------------------------------------------------
co to X,V ? :D
I has got / I hasn't got
You have got / You haven't got
He has got / He hasn't got
She has got / She hasn't got
It has got / It hasn't got
We have got / We haven't got
You have got / You haven't got
They have got / They haven't got

no i pytania to tak jak wyżej po prostu przerzucić :D
1 5 1