Przetłumaczcie mi to :
Peng Gensheng lived in China.One day,in 1977, he was working in a wood when he saw a strange man.He was tall and hairy ,said Peng.He was two meters tall with long arms, dark eyes and big teeth. He was standing there for five minutes. When i threw some stones at him , he got scared and ran away.

Joseph Singh was a teacher in India. One day after work in 1920, Joseph went for a walk in the jungle. During the walk, he saw two strange creatures with a wolf. joseph returned to the place with some hunters the next day. They killed the wolf and found two human children. They were girls of about three and five years old with long ,dirty hair. Joseph looked after them and tried to educate them. Before their deaths,the girls learnt to walk but they only spoke a few words.
In 1966, two British men were crossing the Atlantic in a small boat. One evening ,it was getting dark and the men were relaxing in the boat when they saw an enormous creature in the sea. It had huge,scary eyes.One of the men got his camera but the horrible monster disappeared.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2011-01-13T22:03:15+01:00

Peng Gensheng mieszkał w dzień China.One, w 1977 roku, pracował w lesie, kiedy zobaczył dziwne man.He była wysoka i owłosione, powiedział Peng.He był dwa metry wzrostu z długą bronią, ciemne oczy i zęby duże. Stał tam przez pięć minut. Kiedy rzuciłem kilka kamieni na niego, on się przestraszył i uciekł.

Joseph Singh był nauczycielem w Indiach. Pewnego dnia po pracy w 1920 roku, Józef poszedł na spacer w dżungli. Podczas spaceru, ujrzał dwóch dziwnych stworzeń z wilkiem. Joseph wrócił do miejsca, z niektórych myśliwych następnego dnia. Zabili wilk i znaleźć dwóch ludzkich dzieci. Były dziewczyny z około trzech do pięciu lat, długi włos brudne. Józef spoglądał za nimi i próbowali ich edukować. Przed śmiercią dziewczyny, nauczyła się chodzić, ale mówił tylko kilka słów.
W 1966 roku dwóch brytyjskich mężczyzn przejścia Atlantyku w małej łodzi. Pewnego wieczoru, robiło się ciemno, a mężczyźni relaksu w łodzi, widząc ogromne stworzenia w morzu. Miał on ogromny, straszny eyes.One z mężczyzn dostał kamerę, ale straszne potwór zniknął.