Bardzo was proszę zróbcie te zadania :)

1) Ile co najmniej energii trzeba dostarczyc, aby ogrzać powietrze w pokoju o wymiarach 5mx4mx3,5m od temperatury 0 stopni C do temperatury 20 stopni C ?

2) W aluminiowym romdlu o masie 600 g ogrzewano 2l (2kg) wody od temperatury 20 stopni C do wrzenia (100 stopn C). Jaka ilość energii musi być dostarczona ?

3)Do porcelanowej filiżanki o masie 100 g, znajduje się w pokoju, gdzie temperatura powietrza wynosi 20 stopni C, wlano 200 g wrzątku (100 stopni C). Temperatura wody i filiżanki ustaliła się na 93 stopnie C. Ile wynosi w przybliżeniu ciepło właściwe porcelany?

1

Odpowiedzi

2010-03-23T21:00:04+01:00
Zad 2
m1 = 600 g= 0.6 kg ; dla aluminium
cw1 = 900 J/kg*C
T1 = 20 C
T2 = 100 C
delta T1 = 80 C
m2 = 2 kg ; dla wody
cw2 = 4190 J/kg *C
T1 = 20 C
T2 = 100 C
delta T2 = 80 C
Q = ?
Q = Q1 +Q2
Q = m1 *cw1*delta T1 + m2 *cw2 *delta T2
Q = 0,6 kg^900 J/kg*C *80 C + 2 kg*4190 J/kg * C *80 C
Q = 43200 J + 670400 J
Q = 713600 J = 713,6 kJ