Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-23T21:02:45+01:00
Przymiotniki złożone z członów nierównorzędnych znaczeniowo, tzn. takie, w których główne znaczenie zawarte jest w członie drugim, natomiast człon pierwszy określa bliżej to znaczenie, pisze się łącznie, np.
jasnoniebieski (= niebieski o jasnym odcieniu), bladoróżowy (= różowy o bladym odcieniu), perłowoszary (= szary z odcieniem perłowym), ciemnozielony (= zielony o ciemnym odcieniu), rolniczoprzemysłowy (= dotyczący przemysłu rolniczego), słonogorzki (= gorzki z posmakiem słonym), rzymskokatolicki (= katolicki w obrządku rzymskim), zachodniopolski (= dotyczący Polski zachodniej), przeszłoroczny, przeszłomiesięczny, przeszłotygodniowy (= odpowiednio: z zeszłego roku, miesiąca, tygodnia), ale: przeszło roczny (= trwający ponad rok), przeszło miesięczny (= trwający ponad miesiąc), przeszło tygodniowy (= trwający ponad tydzień).
UWAGA: Łącznie piszemy również przymiotniki złożone z więcej niż dwu członów, rozpoczynające się od członu nieimiennego (a więc nie od członu rzeczownikowego, przymiotnikowego, liczebnikowego lub zaimkowego) albo rozpoczynające się od członu imiennego, ale niezakończonego na o, np.: ponoworoczny, bezwłasnowolny, niewymiennoczłonowy, dwusamogłoskowy, czteroipółmiesięczny, trzydziestosiedmioipółletni.
2010-03-23T21:04:00+01:00
Są to przymiotniki składające się z dwóch wyrazów np. bardzo dobrze
1 5 1
2010-03-23T21:04:14+01:00
Przymiotnik złoony jest to przymiotnik ktory rozni sie tylko pierwszym członem.
np;
mało , i średniorolny , jedno i dwytygodniowe wczasy , krotko i długoterminowy kredyt


pzdr ; d
1 5 1