Mogę prosić o przetłumaczenie na język polski?

1. The first people who lived in America were Native Americans.
2. Pilgrims were very modest and religeous people.
3. There are many diferences between South and North America.
4. I can not understand the meaning of this sentence.
5. There are many similarities between people and animals.

3

Odpowiedzi

2010-03-23T21:04:50+01:00
1. Pierwszymi ludźmi zamieszkującymi Amerykę byli Indianie.
2. Pielgrzymi byli bardzo skromnymi i religijnymi ludźmi.
3. Istnieje wiele różnic pomiędzy Ameryką Południową a Północną.
4. Nie potrafię zrozumieć znaczenia tego zdania. (to jest tłumaczenie ;D)
5. Istnieje wiele podobieństw pomiędzy ludźmi a zwierzętami.
2010-03-23T21:05:31+01:00
1. Pierwsi ludzie którzy zamieszkali w Ameryce byłi Rdzennymi Amerykaninami.
2.Pielgrzymi byli bardzo skromnymi i religijnymi ludżmi.
3. Jest wiele rożnić pomiędzy Ameryką Południową a Północną.
4. Nie mogę zrozumieć sensu tego zdania. (to jest tłumaczenie, a nie że ja nie rozumiem)
5. Istnieje wiele podobieństw między ludźmi i zwierzętami.
Proszę.
2010-03-23T21:53:29+01:00
1. pierwsi ludzie, którzy żyli w Ameryce byli rdzennymi Amerykanami. 2. pielgrzymi byli bardzo skromnymi i religijnymi ludzmi. 3. tam jest wiele diferences między Południem a Ameryką Północną. 4. mogę nie rozumieć sensu tego wyroku. 5.jest wiele podobieństw między ludźmi a zwierzętami.

sory ale nie wiem co to jest diferences