zadanie1 .....Oblicz dwoma sposobami -zamieniając ułamek zwykły na dziesiętny oraz zamieniając ułamek dziesiętny na zwykły
a)jedna czwarta+0,7
B)trzy ósme+ 0,15
c) jedna ósma+2,5
d)Jedna całość i jedna czwarta razy0,3
e)dwie piąte:0,08
zadanie2 Zamień ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne i oblicz:
a)cztery piąte+2,25
b)jeden i trzy czwarte+0,3
c)2 jedna druga razy 0,4
d) trzy piąte razy 1,1
e)1trzy piąte-0,06
f)jedenaście dwudziestych-0,45
G) dwie piąte:0,2
H) 1,2: trzy piąte

2

Odpowiedzi

2010-03-23T21:11:24+01:00
Zad.1
a) 0.25+0,7=0,95
1/4+ 7/10= 10/40+ 28/40= 38/40
b)0,375+0,150=0,525
3/8+ 15\100=75/200+30/200=105/200
c)0,125+2,5=2,625
1/8+25/10=10/80+200/80=210/80=2 i 50/80
d)1,25*0,3=0,375
1 i 1/4* 3/10= 5/4*3/10=15/40
e)0,4/0,08=5
4/10 / 8/100=4/10*100/8=10/2=5
10 4 10
2010-03-23T21:18:40+01:00
Zadanie1 .....Oblicz dwoma sposobami -zamieniając ułamek zwykły na dziesiętny oraz zamieniając ułamek dziesiętny na zwykły
a)jedna czwarta+0,7
¼+7/10=5/20+14/20=19/20
¼+0,7=0,25+0,7=0,95
B)trzy ósme+ 0,15
⅜+15/100=150/400+60/100=210/400
⅜+15/100=0,375+0,15=0,525
c) jedna ósma+2,5
⅛+25/10=0,125+2,5=2,625
⅛+2½=⅛+5/2=⅛+20/8=21/8=2⅝
d)Jedna całość i jedna czwarta razy0,3
1¼*0,3=5/4*3/10=15/40=3/8
1¼*0,3=1,25*0,3=0,375
e)dwie piąte:0,08
2/5:0,08=0,4:0,08=5

zadanie2 Zamień ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne i oblicz:
a)cztery piąte+2,25
0,8+2,25=3,05
b)jeden i trzy czwarte+0,3
1,75+0,3=2,05
c)2 jedna druga razy 0,4
2,5*0,4=1
d) trzy piąte razy 1,1
0,6*1,1=0,66
e)1trzy piąte-0,06
1,6-0,06=1,54
f)jedenaście dwudziestych-0,45
0,55-0,45=0,1
G) dwie piąte:0,2
0,4/0,2=2
H) 1,2: trzy piąte
1,2:0,6=2

Proszę;))
10 3 10