Połącz wzory soli z określeniami odczynów, które wykazują roztwory wodne tych soli. Napisz równania reakcji hydrolizy soli, które jej ulegają.
CuCl2 Na2SO4 KNO3 Na2SO3 (NH4)2CO3
(jakby coś to te wszystkie cyfry wyżej są małe)
odczyn zasadowy odczyn kwasowy odczyn obojętny

1

Odpowiedzi

2010-03-23T21:16:17+01:00
Taaa, tylko tutaj nie masz podanego pH, więc patrzysz na to czy sól jest słabego kwasu czy mocnego i czy mocnego wodorotlenku czy słabego

sól słabego kwasu i mocnego wodorotlenku- odczyn zasadowy
sól mocnego kwasu i słabego wodorotlenku- odczyn kwasowy
sól słabego kwasu i słabego wodorotlenku- odczyn obojętny
sól mocnego kwasu i mocnego wodorotlenku- odczyn obojetny, nie hydrolizuje

CuCl2 + 2 H2O --> Cu(OH)2 + 2HCl
odczyn kwasowy

Na2SO4
nie ulega hydrolizie poniewaz to sol mocnego kwasu i mocnego wodorotlenku
odczyn obojetny

KNO3
nie ulega hydrolizie, bo to sol mocnego kwasu i mocnego wodorotlenku

Na2SO3 + H2O --> NaOH + H2SO4
odczyn zasadowy

(NH4)2CO3 --> NH3 × H2O + H2O + CO2
oczyn obojętny

licze na naj:)
198 4 198