Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T21:48:18+01:00
- spalając 15,8g magnezu w tlenie, otrzymano 30,8g tlenku magnezu. Oblicz, ile gramów tlenu zużyto

2Mg + O2 => 2MgO
15,8g x 30,8g
prawo zachowania masy, mówi, ze prawa strona musi równać się lewej, więc:

x=30,8g-15,8g
x=15g

z rozkładu 9g wody otrzymano 5,6dm3 tlenu (d=1,43g/dm3). Oblicz masę otrzymanego wodoru.

2H2O => O2 + 2H2
9g 5,6dm3 x

objętość zamieniamy na masę.
m=d*v
m=1,43g/dm3 * 5,6 dm3=8g

2H20 => O2 + 2H2
9g 8g x

x=9g-8g
x=1g