1. Oblicz, o ile procent większa jest odległość Ziemia- Słońce w aphelium w stosunku do odległości w peryhelium

2. Oblicz ile czasu potrzeba (średnio) aby Ziemia w swym ruchu wokół Słońca przebiegła fragment toru o długości równej swej średnicy (przyjmij że promień Ziemi wynosi w zaokrągleniu 6400km)

3. Wiedząc że okres obiegu Urana wokół Słońca wynosi 84 lata używając kalkulatora oblicz w jakiej średniej odległości planeta ta obiega Słońce. Przyjmij że okres obiegu Ziemi wokół Słońca wynosi 1 rok a średnia odległość Ziemi od Słońca wynosi 149,6 mln. km

Prosze o dokładny opis wyliczeń

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-28T20:24:10+01:00
Aphelium - 152 mln km
peryhelium - 147 mln km
(152 / 147) * 100% ≈103 % czyli o 3%

2) śr. odl. = 150 mln km.
150 000 000 - 365 dni
12800 - x x= ( 12800 * 365) / 150 000 000 ≈ 0,32 dnia = około 8 godzin

3) 149,6 mln km * 84 lata = 12556,4 mln km
2009-10-28T20:33:41+01:00
1. 152/147 * 100%=103%
103%-100%=3%
2. około 8 godzin
3. 149,6 * 84=12556,4