Odpowiedzi

2010-03-23T21:19:15+01:00
1. 18% × 80 = 18/100 × 80 = 14,4 kg
2. Glukoza - C6H12O6

C -> 72 u
H -> 12 u
O -> 96 U

C:H:O
72:12:96 /:12
6:1:8

3. Fruktoza - C6H12O6
C -> 72 u
H -> 12 u
O -> 96 u

C + H + O = 180 u

C : C+H+O = 72 / 180 = 0,4 = 40%
2010-03-23T21:23:22+01:00
1) 18%*80 kg = 14,4 kg (odp.)
2) glukoza: C6H12O6
mC = 6*12u=72u
mH = 12*1u=12u
mO = 6*16u=96u

stosunek C:H:O w glukozie = mC:mH:mO=72:12:96= 6:1:8
3) C6H12O6 (wzór sumaryczny fruktozy ?)
masa fruktozy = 72u+12u+96u= 180u (patrz. poprzednie zadanie)

180 ----- 100%
72 ------- x

x=72*100%/180= 40% (procent węgla w fruktozie)
2 5 2