Odpowiedzi

2010-03-23T22:06:18+01:00
- powiększanie dziury ozonowej ( uzywanie freonow)
- wycinanie lasow (nadmierne zuzywanie papieru)
- zatruwanie rzek ( zaśmiecanie rzek)
- wypalanie traw
- zabijanie zwierząt- kłusownictwo
- zatruwanie powietzra spalinami z samochodow
- źle zagospodarowane wysypiska śmieci
- niszczenie parków krajobrazowych
- szybkie zuzywanie surowcow dostarczanych przez ekosystem
- szybki rozwoj miast ( zanikanie terenow zielonych pod budowe miast)