Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T00:17:57+01:00
Zad.1
x-przeciwprostokątna trójkąta i zarazem długość boku największego kwadratu
a)
x²=2²+2²
x²=4+4
x²=8
x=2√2

Pola kwadratów:
P₁=(2√2)²=8
P₂=2²=4
P₃=2²=4

b)
x²=2²+3²
x²=4+9
x²=13
x=√13

Pola kwadratów:
P₁=(√13)²=13
P₂=2²=4
P₃=3²=9

c)
x²=1²+2²
x²=1+4
x²=5
x=√5

Pola kwadratów:
P₁=(√5)=5
P₂=1²=1
P₃=2²=4

d)
x²=1²+3²
x²=1+9
x²=10
x=√10

Pola kwadratów:
P₁=(√10)²=10
P₂=1²=1
P₃=3²=9

Zad.2
a²=6²+8²
a²=36+64
a²=100
a=10

b²=5²-2²
b²=25-4
b²=21
b=√21

c²=2²+(√3)²
c²=4+3
c²=7
c=√7

x²=17²-8²
x²=289-64
x²=225
x=15

y²=2²+3²
y²=4+9
y²=13
y=√13

z²=(2√2)²-(√5)²
z²=8-5
z²=3
z=√3


Zad.1
Tabelka
a=4cm, b=2cm, c=2√5cm
a=2√3m, b=2m, c=√14m
a=2m=20dm, b=2dm, c=√404dm
a=3cm, b=√91cm, c=1dm=10cm
a=√18cm, b=√2cm, c=2√5cm
a=√99dm, b=1dm, c=1m=10dm

Zad.2
O²=9²-3²
O²=81-9
O²=72
O=6√2

N²=7²+(3√3)²
N²=49+27
N²=76
N=2√19

T²=(2√11)²-(√15)²
T²=44-15
T²=29
T=√29

K²=(2√23)²-5²
K²=92-25
K²=67
K=√67

R²=5²+6²
R²=25+36
R²=61
R=√61

Nazwa miasta brzmi: KROTON