Zad1.Stalowa rura ma średnicę zewnętrzną równą 12cm, a średnicę wewnętrzną 8cm. Ile waży 1 metr takiej rury?
(1cm sześcienny stali waży 7,8g)


zad2.Ołówek ma długość 16cm,a średnica grafitu wynosi 2mm. Ile waży grafit ołówka?
(1cm sześcienny grafitu waży 2,3g)

2

Odpowiedzi

2010-03-23T21:29:40+01:00
Objętość rury średnica to 2r, czyli 12=2r r=12/2=6cm,

h=1m=100cm

Korzystam ze wzoru na objętość walca:
V=pi*r2*h
Vd=3,14* (6)2*100=3,14*36=11304cm3

Obliczam objętość rury wewnętrznej, średnica to 2r, to

8=2r r=8/2=4cm, h=1m=100cm

Vm=3,14*(4)2*100=3,14*16=5024cm3

Obliczam masę 1 metra rury: Vd-Vm=11304-5024=6280cm3
waga1 metra takiej rury:

6280cm3*7,8g/cm3=48984g

1 metr takiej rury waży 48984g=48,984k6 3 6
2010-03-23T21:33:00+01:00
R1=12/2=6
P1= pi r^2=36 Pi
V1= Pp*H= 36Pi* 100cm= 3600Pi cm^3
r2=8/2=4
P2= 16Pi
V2= 16Pi*100= 1600Pi cm3

3600Pi- 1600Pi= 2000Pi cm^3
2000Pi cm^3* 7,8= 156000Pi[ gram]= 156PI kg
5 3 5