Są to wyrażenia algebraiczne:

Sprawdź, czy podane wyrażenie przyjmuje wartość ujemna dla x = -3.
a)34+6x
b)-3 • (x-1)
c)-5x₂

Które wyrażenie przujmuje wartość 10 dla x = 5 i y = 2 ?
a)7x - 3y - 20

Proszę ratujcie mam to na jutro !!!!!!

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-23T21:32:14+01:00
Sprawdź, czy podane wyrażenie przyjmuje wartość ujemna dla x = -3.
a)34+6x
b)-3 • (x-1)
c)-5x₂
a) 34+6-3
43
b)
-3 • (x-1)
-3• (-3-1)
-12
c) -5-6
-11

Zad 2
Które wyrażenie przujmuje wartość 10 dla x = 5 i y = 2 ?
a)7x - 3y - 20
7*5-3*2-20
35-6-20=9