A)liczba o 10% większa od x wynosi 11.Odgadnij x.
b)Znajdź liczbę którą powiększono o 20% wynosi168.
c)Znajdź liczbę którą pomniejszono o 30% wynosi 26,6.
d)Jeśli powiększymy pewną liczbę o 5% otrzymamy 126.Co to za liczba?
e)Obliczyć jaką liczbę trzeba zmniejszyć o 15% aby otrzymać 10,2.
f)Liczba o 40% mniejsza od x wynosi 288.Oblicz x.
g)Liczba o 95% mniejsza od x wynosi 1.Oblicz x.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-28T20:32:58+01:00
A)liczba o 10% większa od x wynosi 11.Odgadnij x.
x+0,1x=11
x=10
b)Znajdź liczbę którą powiększono o 20% wynosi168.
x+0,2x=168
x=140
c)Znajdź liczbę którą pomniejszono o 30% wynosi 26,6.
x-0,3x=26,6
x=38
d)Jeśli powiększymy pewną liczbę o 5% otrzymamy 126.Co to za liczba?
x+0,05x=126
x=120
e)Obliczyć jaką liczbę trzeba zmniejszyć o 15% aby otrzymać 10,2.
x-0,15x=10,2
x=12
f)Liczba o 40% mniejsza od x wynosi 288.Oblicz x.
0,4x=288
x=720
15 3 15