1. Właściciel hotelu zlecił dwóm zakładom krawieckim uszycie 140 zasłon. Pierwszy zakład miał uszyć 80 zasłon, zaś drugi w tym samym czasie 60 zasłon. W zakładzie pierwszym, zatrudniającym więcej pracowników, szyto dziennie o 8 zasłon więcej niż w zakładzie drugim. Drugi zakład wykonał zamówienie w terminie, a pierwszy o 1 dzień wcześniej niż ustalono. Ile zasłon dziennie szyto w każdym z zakładów?
2.Drogę z miejscowości A do miejscowości B długości 135 km motocyklista przebył ze stałą prędkością. Drogę powrotną postanowił pokonać w tym samym czasie. Z miejscowości B przez pół godziny motocyklista jechał z taką samą prędkością jak z A do B, a następnie zatrzymał się na 12 minut. Aby zdążyć na czas, pozostałą część drogi przebył z prędkością o 6 km/h większą. Z jaką prędkością jechał motocyklista z miejscowości A do miejscowości B?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T21:56:36+01:00
1.
y− ilość dni na wykonanie
x− ilość szytych sztuk w zakładzie drugim.
klamra i układ równań
(x+8)(y−1)= 80
xy= 60

2.

x-prędkośc z jaką jechał z A do B
½x-12+x+6- druga predkosc
x=½x-12+x+6
x=1½x-6 /-1½x
-½x=-6 /x-2
x=12
4 3 4