Podstawa graniastoslupa jest trójkąt prostąkątnyo bokach 3c,4cm,5cm.Wysokośc graniastosłuupa jest równa sumie krawędzi podstawy.
Oblicz:
a)sume długości krawędzi tego graniastosłupa
b)pole powierzchni graniastosłupa
c) objętość

(krawędzie maja z podstawą 60cm) Plisss piszcie !!

3

Odpowiedzi

2010-03-23T21:41:11+01:00
A=3cm
b=4cm
c=5cm

h=3+4+5=12cm
a]suma długości krawędzi:3×12+2×3+2×4+2×5=36+6+8+10=60cm
b]pole=2×½ab+ah+bh+ch=3×4+3×12+4×12+5×12=12+36+48+60=156cm²
c]v=Pph=½abh=½×3×4×12=72cm³
2010-03-23T21:42:57+01:00
Podstawa graniastoslupa jest trójkąt prostąkątnyo bokach 3c,4cm,5cm.Wysokośc graniastosłuupa jest równa sumie krawędzi podstawy.
Oblicz:
a)sume długości krawędzi tego graniastosłupa
b)pole powierzchni graniastosłupa
c) objętość

(krawędzie maja z podstawą 60cm) Plisss piszcie !!
h=3cm+4cm+5cm=12cm
a)2*(3cm+4cm+5cm)+3*12cm=60cm
b)P=2*(1/2*3cm*4cm)+3cm*12cm+4cm*12cm+5cm*12cm=2*6cm²+36cm²+48cm²+60cm²=156cm²
c)V=Pp*h=(1/2*3cm*4cm)*12cm=6*12=72cm³

Podstawą jest trójkąt prostokątny (widać) więc pole wynosi 1/2*3cm*4cm.
2010-03-23T21:48:17+01:00
A)
wysokość graniastosłupa a tym samym krawędz boczna ma długość:
H=3+4+5=12cm

suma krawędzi graniastosłupa: krawędzie dwóch podstaw (czyli 2 razy obwód trójkąta; 2*(a+b+c) ) i 3 krawędzie boczne (czyli wysokość, 3*H)
2*(3+4+5)+3*12=60cm

b)
pole podstawy
Pp=½ * 3*4=6cm²
powierzchnia boczna:
trzy prostokąty o bokach:
I 3x12 II 4x12 III 5x12
Pb=3*12+4*12+5*12=144cm²

powierzchnia całkowita
Pc=2Pp+Pb = 2*6 + 144 = 156cm²

c)
objętość
V=Pp*H
V=6*12 = 72cm³