Odpowiedzi

2010-03-23T22:22:50+01:00
Masz program, skompiluj go sam. Napisany na szybko, prawdopodobnie działa (nie mogę sprawdzić):

program dzielenie;
uses crt;
var
liczba1, liczba2 : integer;
begin
clrscr;
write('Podaj 1 liczbe: ');
readln(liczba1);
write('Podaj 2 liczbe: ');
readln(liczba2);
if (liczba1 mod liczba 2 = 0) then writeln('Reszta z dzielenia tych liczb wynosi 0.') else writeln('Reszta z dzielenia tych liczb NIE wynosi 0.');
readln;
end.