Odpowiedzi

2010-03-23T22:05:19+01:00
Zjawiska wulkaniczne związane są z przebijaniem się magmy przez skorupę ziemską.Produktami wybuchu wulkanicznego są ciała płynne,stałe i gazowe.Gdy magma przebija się na powierzchnię ziemi,następuje jej wylew w postaci płynnej lawy,która najczęściej wydobywa się przez otwór zwany kraterem.Stałymi produktami wybuchu wulkanicznego są popiołyi piaski wulkaniczne,oraz materiały grubsze tzw.lapille i bomby wulkaniczne.Popiołem wulkanicznym jest rozpylona lawa,której cząsteczki zastygły w powietrzu.Bomby wulkaniczne to zastygłe w powietrzu strzępy lawy.Gazy wydobywające się z wulkanów składają się głównie z pary wodnej,siarkowodoru,chloru,dwutlenku siarki,chlorowodoru,dwutlenku węgla,metanu,wodoru.
Trzęsienia ziemi na kuli ziemskiej są zjawiskiem bardzo częstym.Trzęsienie ziemi nie występuje jednocześnie i z jednakową siłą na całym obszarze objętym drganiem.Zaczyna się od epicentrum,gdzie wstrząs jset najsilniejszy,a im dalej od niego,tym jest słabszy i późniejszy.Najwieksze zniszczenia zachodzą w ośrodku trzęsienia ziemi;domy wskutek uderzenia od dołu są podrzucane w górę,i rozsypują się w gruzy.Ośrodek na powierzchni ziemi znajduje się bezpośrednio nad tzw.ogniskiem trzęsienia ziemi,czyli hipocentrum-miejscem leżącym w głebi skorupy skalnej gdzie powstaje trzesienie.Przyczynami trzęsień ziemi są nagłe przesuniecia mas skalnych wewnątrz litosfery.
4 3 4
2010-03-23T22:07:46+01:00
Trzęsienia ziemi należą do najtragiczniejszych w skutkach kataklizmów. Z ich powodu w gruzach legło wiele miast i wsi. W wyniku trzęsienia ziemi zniszczeniu ulegają linie energetyczne, gazociągi i ropociągi, ponadto sieć drogowa, kolejowa, mosty i tunele. Ich skutkiem są również zmiany w ukształtowaniu powierzchni ziemi, zejścia lawin oraz obsunięcia warstw skalnych. Podwodne trzęsienia ziemi powodują tsunami.

Magma, znajdująca się w płaszczu Ziemi pod wysokim ciśnieniem, w naturalny sposób przemieszcza się w miejsca o niższym ciśnieniu. Wędrując ku górze, napotyka w skorupie ziemskiej pęknięcia, przez które wydobywa się na powierzchnię. Magma wydostająca się na powierzchnię nosi nazwę lawy, a sam proces jej wydobywania nazywamy erupcją. Oprócz lawy na powierzchnię wydostają się też gazy i materiały piroklastyczne- popioły, bomby wulkaniczne i drobne bryłki zastygłej lawy, zwane lapillami.
2 4 2