Przetłumacz na j. angielski.. ----> tylko nie z tlanslatora


Pałac Kultury i Nauki – najwyższy budynek w Polsce, w centrum Warszawy na placu Defilad. Własność miasta stołecznego Warszawy.
Wybudowany w trzy lata i oddany do użytku w 1955. Wzniesiony jako dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego, budynek jest dziełem radzieckiego architekta Lwa Rudniewa, inspirowany jest chicagowskimi i moskiewskimi budowlami. Obecnie siedziba wielu firm oraz instytucji użyteczności publicznej, takich jak kina, teatry, księgarnia, wyższe uczelnie instytucje naukowe oraz władz Polskiej Akademii Nauk.
Organizowane są także różnego typu wystawy i targi, m.in. od 1958 Międzynarodowe Targi Książki. Mieści się w nim sala konferencyjno-widowiskowa na 3000 osób, Muzeum Techniki, Muzeum Ewolucji oraz Pałac Młodzieży wraz z basenem. Do początku lat dziewięćdziesiątych mieścił się tam Wydział Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego.

1

Odpowiedzi

2012-08-24T15:12:38+02:00

Palace of Culture and Science - the tallest building in Poland, in center of Warsaw on the Parade Square. Property of the capital city Warsaw. Build in three years and put to use in 1955. Built as a gift from the Soviet for Polish. Building is an Soviet architect Lev Rudnev's work and was inspired by Chicago and Moscow buildings. Now it's a habitat lots of firms and public institutions such as cinemas, theatres, bookshop, universities and authority of Polish Academy of Science. In this building are organize exhibitions and fairs, among others since 1958 International Book Fair. In Palace is auditorium and conference room for 3000 people, Museum of Technique, Museum of Evolution and Youth Palace. There was department of maths at the University of Warsaw to 90's

1 5 1