Oblicz zawartość procentową (% masowy) pierwiastków w solach.
a) AlCl₃
b)Na₂SO4₄
c)Pb(NO₃)₂


Ustal wzór siarczanu (VI) metalu trójwartościowego o masie cząsteczkowej 400 u.


Ustal wzory i nazwy soli, które zawierają w cząsteczce:
a)3 atomy strontu, 8 atomów tlenu i 2 atomów fosforu
b)1 atom glinu, 3 atomy azotu i 9 atomów tlenu
c) 2 atomy azotu, 1 atom węgla, 8 atomów wodoru i 3 atomy tlenu.

2

Odpowiedzi

2010-03-23T22:26:11+01:00
1.
a) Obliczam masę cząsteczkową AlCl₃
Malcl₃ = 28u + 35u*3=28u+105u=133u
obliczam procent masowy Al iCl
%Al= 28u/133u*100%=2800/133%=21,06%
%Cl=105u/133u * 100%=10500/133%=78,94%
b) Obliczam masę cząsteczkową Na₂SO₄
Mna2so4= 23u*2+32u+16u*4= 46u+32u+64u=142u
obliczma procent masowy na2 i s i o
%Na=46u/142u*100%=4600/142%=32,394%
%S= 32u/142*100%=3200/142%=22,542%
%O=64u/142u*100%=6400/142%=45,07%
c)obliczam mase czasteczkową Pb(NO₃)₂
mpb(no3)2= 207u+(14u+16u*3)*2= 207u + (14u+48u)*2=207u+62u*2=207u+124u=331u
obliczam procent masowy Pb(NO3)2
%Pb= 207u/331u*100%=20700/331%=62,537%=64%
%N=28u/331u*100%=2800/331%=8,%
%O=96u/331u*100%=9600/331%=29,003%
Wzór siarczanu....
M - metal M2(SO4)3 - wartosciowosc na krzyz M2(SO4)3 = 400u 2M=400- 3(32 + 16x4) 2M=400 - 3(32+64) 2M= 400 - 3x96 2M= 400-288 2M=112 / :2 M= 56u -> Fe zelazo Fe2(SO4)3 - siarczan(VI)zelaza(III)

a) Sr3(PO4)2 - Fosforan Strontu
b) Al(NO3)3 - Azotan glinu

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T23:26:33+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1a
mAlCl₃=27u+3*35,5u=133,5u
133,5g AlCl₃-----100%
27g Al-------------x%
x=20,2% Al

133,5g AlCl₃-----100%
106,5g Cl-------------x%
x=79,8% Cl

1b
mNa₂SO₄=2*23u+32u+4*16u=142u
142g Na₂SO₄-----100%
46g Na-------------x%
x=32,4% Na

142g Na₂SO₄-----100%
32g S-------------x%
x=22,5% S

142g Na₂SO₄-----100%
64g O-------------x%
x=45,1% O

1c
mPb(NO₃)₂=207u+2*14u+6*16u=331u
331g Pb(NO₃)₂---100%
207g Pb------------x%
x=62,5% Pb

331g Pb(NO₃)₂---100%
28g N--------------x%
x=8,5g N

331g Pb(NO₃)₂---100%
64g O-----------x%
x=29% O

2.
M₂(SO₄)₃=400u
2M+3*32u+12*16u=400u
2M+96+192=400
2M=112
M=56u
Fe₂(SO₄)₃ - siarczan(VI) żelaza(III)

3
a) Sr₃(PO₄)₂ - fosforan strontu
b) Al(NO₃)₃ - azotan(V) glinu
c) (NH₄)₂CO₃ - węglan amonu
2 5 2