Odpowiedzi

2010-03-23T21:52:33+01:00
Prawosławie - wsch. Europa (np. Rosja, Serbia, Bułgaria, Ukraina)

Katolicyzm - Europa Zachodnia, Ameryka Łacińska.

Islam - Afryka Północna, Bliski Wschód, Bangladesz, Bośnia i
Hercegowina, Albania i Indonezja.

Judaizm - Największe skupisko w Izraelu. Żydzi są
rozpowszechnieni w większych aglomeracjach świata.
2010-03-23T21:53:41+01:00
Katolicyzm-np. Częstochowa(Katedra,bazylika,sanktuarium)
prawosławizm-np.Moskwa(cerkiew)
islam-np.Mekka(meczet)
judaizm np. Jerozolima (świątynia )