Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T21:54:32+01:00
Wirski - Utrzymuje się dzięki mało płatnym posadom, np. zarządzanie kamienicą, czy też przepisywaniem dokumentów; nie podejmuje się większych interesów. Wirski miał kiedyś majątek, pogardza chłopami mimo, iż co roku przynoszą mu 10tys rubli, których nie oszczędzał. Jeździ na wycieczki za granicę, pije, wydaje kasę na prostytutki. Nie ma żony i dzieci; brał udział w Wiośnie Ludów. Po tym w nowej zdeklasowanej rzeczywistości nie może się odnaleźć. Teraz pracuje jako dozorca, praca fizyczna.

Szprot - jeden z przedstawicieli mieszczaństwa. Prus pokazuje go jako człowieka spędzającego czas z innymi ludżmi w piwiarni u Hopfera. Grupa ta jest pokazana w negatywnym świetle, jej cechy to: bierność, lenistwo, krytyczny stosunek do ludzi twórczych np. do Wokulskiego, wygodnictwo oraz brak inwencji.

Węgrowicz - bohater epizodyczny; członek Towarzystwa Dobroczynności, polskie pochodzenie, brak wiary we własne siły, brak chęci do pracy, jest słaby, zacofany, skłócony,
pozbawiony indywidualności, wzoruje się na arystokracji
brak mu ambicji.
10 2 10