Proszę o przetłumaczenie.
Uczę się dwóch języków obcych j.angielskiego i niemieckiego. Uczę się ich jedynie w szkole i w domu, nie uczęszczam na kursy językowe. W szkole j.angielski mam trzy razy w tygodniu, a język niemiecki dwa. J.angielskiego uczę się szybko, a niemieckiego wolno i robię dużo błędów. Najczęściej uczę się robiąc regularnie ćwiczenia, czytając tematy z podręcznika i robiąc notatki.
Języków obcych uczę się bo wiem, że przydadzą mi się w przyszłości.

1

Odpowiedzi

2010-03-23T21:54:50+01:00
Ich lerne die zwei Fremdsprachen j.angielskiego und das Deutsche. Ich lerne sie nur in der Schule und zu Hause, ich besuche Ferienkurse nicht. In der Schule habe ich j.angielski dreimal unter der Woche, und deutsche Zunge zwei. J.angielski lerne ich schnell, und des Deutsche man darf und ich mache viel der Fehler. Am oftmals lerne ich regelmäßig Übungsbücher machend, die Themata aus einem Lehrbuch lesend und Notizen machen. Die Fremdsprachen lerne ich weil ich, dass sie mir in der Zukunft nutzen werden weiß.
1 5 1