POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zad.1
Które z wymienionych właściwości dotyczą cieczy?:
a)mają własny,określony kształt
b)dają się przelewać
c)są ściśliwe
d)tworzą samorzutnie swoją górną powierzchnię
e)są bardzo dobrymi przewodnikami ciepła
Zad.2
Podaj przykład:
a) rozprężania się gazu,
b) sprężania się gazu.
Zad.3
Które z wymienionych substancji są przewodnikami ciepła, a które-izolatorami ciepła?: drewno, żelazo, miedź, szkło, powietrze, ołów, olej, woda, parafina.

1

Odpowiedzi

2009-10-28T21:17:22+01:00
Zad 1.
b)
c)
e)
zad 3.
-przewodniki:żelazo,miedź,ołów,olej,woda
-izolatory:szkło,powietrze,drewno,parafina