1.omów budowę obwodowego układu nerwowego.
2.opisz łuk odruchowy.
3.wytłumacz, jakie znaczenie ma fakt, że odruchy zachodzą bez udziału świadomości.
4.wymień rodzaje odruchów.
5.omów role odruchów warunkowych w życiu człowieka.

1

Odpowiedzi

2010-03-24T10:42:36+01:00
1.składa się z nerwów, tworzy sieć
2.receptor, neuron czuciowy, neuron pośredniczący, neuron ruchowy, efektor
3.odruchy zachodzą bez udziały świadomości, są wrodzone
4.odruchy: wrodzone, czyli bezwarunkowe i nabyte, czyli warunkowe
5.odruchów warunkowych uczymy się całe życie, mogą one zanikać np. zakluczanie dzrwi
2 3 2